Polityka jakości

Digital Packaging Sp. z o.o. jest drukarnią cyfrową, która specjalizuje się w produkcji krótkich serii opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. 
Strategicznym celem, który wynika z misji naszej firmy,  jest dostarczanie naszym Klientom, materiałów opakowaniowych najwyższej jakości, wyprodukowanych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
Wszystkie procesy produkcyjne są realizowane w taki sposób, aby na każdym etapie zapewnić bezpieczeństwo produktu, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.
Spełnianie oczekiwań Klientów i dążenie do pozostania liderem w branży związanej z produkcją materiałów opakowaniowych dla farmacji, wyznacza główne kierunki działań i rozwoju naszej firmy.

DIGITAL PACKAGING, aby realizować swoją misję, wyznaczyło na najbliższe lata następujące ogólne cele:
 • powiększanie bazy strategicznych klientów z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, 
 • utrzymywanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów, 
 • poszerzanie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych dla produkowanych wyrobów,
 • uzyskanie odpowiedniego zysku ze sprzedaży wyrobów, zapewniającego systematyczny rozwój firmy.
Zarząd firmy DIGTAL PACKAGING Sp. z o.o., w nawiązaniu do wyznaczonych celów zobowiązuje się do: 
 • zapewnienia wszelkich zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
 • zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków dla produkcji materiałów opakowaniowych, przeznaczonych dla farmacji,
 • poszukiwania nowych, możliwych do wdrożenia rozwiązań, które będą usprawniały produkcję oraz zwiększały bezpieczeństwo produkowanych wyrobów,
 • stosowania zasad GMP zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15378,
 • ciągłego spełnienia wymagań: klientów, norm ISO 9001, ISO 15378
 • oraz ciągłego doskonalenia skuteczności stosowanego systemu zarządzania, zgodnego z tymi normami,
 • konsekwentnego spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań.

Firma Digital Packaging Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka jakości jest wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron na stronie www.digitalpackaging.pl

                                                                                                                      W imieniu firmy Digital Packaging Sp. z o.o.  
                                                                                                                                                     Prezes Zarządu


    

                Łódź, 01.05.2020r.                                                                                                           /Jakub Bielecki/